• Stib_Yrkesdel 2

  Godkänt resultat i Yrkesdel 2 ger rätten att gå Yrkesdel 3. Tillsammans ger yrkesdelarna 2 och 3 behörigheten Särskild utbildning …

 • Stib_yrkesdel 1

  Kursen ger behörigheten Allmän utbildning om ställningar. Efter godkänd kurs har du rätt att bygga ställningar upp till nio meter. …

 • Stib_Gemensamma Grunder Hus

  Kursen är en fördjupning i byggandets processer. Kursen är den andra av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts …

 • Stib_Gemensamma Grunder Alla

  Kursen ger grundläggande byggkunskaper, vilket krävs för att kunna få yrkesbevis. Kursen är den första av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer …

 • Stib_introduktion

  Som ny i ställningsbranschen behövs vissa grundkunskaper. I den här kursen går vi igenom Säkra lyft, Fallskydd och Ergonomi.   …